kép

Tevékenység
kep

Az Iroda ellátja ügyfelei igénye szerinti teljes jogi képviseletet, amely kiterjed többek között a Megbízók gazdasági jogi képviseletére, az üzleti tárgyalásokon való együttműködésre, szerződések véleményezésére és elkészítésére, valamint a polgári jog területén többféle perbeli képviseletre. Az Iroda továbbá széles körű büntetőjogi praxist folytat, ami a terhelteknek nyújtott magas szintű, alapos és hatékony védelem ellátásától, a sértetti, feljelentői, vagy akár pótmagánvádlói képviseletre is kiterjed.

Az iroda sok esetben lát el a családjogi ügyekben is jogi képviseletet mind peren kívül, mind peres eljárás keretében, így akár házassági bontóperekben, szülői felügyeletet érintő kérdésekben, tartásdíj ügyekben, gyámügyekben egyaránt.

A Pfeifer Ügyvédi Iroda több ügyvédi irodával és speciális területre szakosodott ügyvéddel is folyamatos kapcsolatban áll, így biztosítva az ügyfelek teljes körű és legcélravezetőbb jogi szolgálatát. A Pfeifer Ügyvédi Iroda, az egyes szakterületek összehangolásával azt is biztosítja, hogy keretein belül akár munkajogi ügyekben, finanszírozási kérésekben, a szellemei alkotások joga területén, vagy többek között szabálysértési, közigazgatási és adóügyekben is magas szintű jogi tanácsadást nyújtson, illetve képviseletet lásson el.

Az Iroda szükség esetén a kellő magánnyomozói, könyvvizsgálói, adótanácsadói, orvosi, pszichológusi segítség biztosításában is közreműködik több éves munkakapcsolat alapján.

kép

 • Magyar Ügyvédi Kamara
 • Budapesti Ügyvédi Kamara
 • Bíróságok
 • Kúria
 • MIMK mellett szervezett Állandó Választottbíróság
 • Ügyészségek
 • Közjegyzői Kamara
 • Igazságügyi szakértők
 • Végrehajtók
 • Ügyfélkapu
 • kép